Giniemy w morzu informacji, czasami trudno oddzielić ziarno od plew. Dlatego pozwalam sobie polecić portal internetowy, który wyróżnia się wysoką merytoryczną wartością publikowanych treści. Redaktorzy chwalą się, że artykuły są popełniane przez lekarzy, psychiatrów, neurologów, specjalistów terapii uzależnień lub psychologów. te pisane przez osoby bez kierunkowego wykształcenia są przynajmniej recenzowane przez profesjonalistów.